อาคารเกษมพงษ์รัตน์ 923/102 ฒ, 923/102 ม, 923/102 ย ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000